‍Nejžádanějším naším produktem jsou incentivní cesty do zahraničí připravené na míru a s ohledem na potřeby klienta a účel cesty!

27.2.2023

Co je to vlastně incentivní cesta?

Tento pojem se užívá pro cesty v rámci zaměstnání, nejedná se ale o cesty služební. Na incentivní cesty jezdí zaměstnanci za odměnu nebo jsou zváni obchodní partneři s poděkováním za dosavadní spolupráci. Vhodným synonymem pro incentivní cesty jsou tedy i motivační cesty.

Incentivní turistika je pro zaměstnavatele zajímavá v první řadě z finančního hlediska. Prestižní agentura Oxford Economics zveřejnila studii, v níž vypočítala více než čtyřnásobnou návratnost investice do incentivní cesty pro zaměstnance. Jak je to možné? Podle průzkumů mají tyto cesty největší dopad na pracovní nasazení a lepší prodeje. Dále se uvádí zlepšení loajality a nakonec i utužení vzájemných vztahů.

Pro podařenou incentivní cestu je klíčový výběr lokality a programu. Základní podmínkou je, že obojí musí být zajímavé, nevšední a nadstandardní. Zatímco u zájezdů z katalogů hraje prim cena, u incentivní turistiky se hledí v první řadě na program. Musí být postaven tak, aby cestovatel zažil něco, co v něm bude dlouho rezonovat. Toto zaměření má význam zejména pro zaměstnavatele, který cestu financuje.

Při každoročním pořádání těchto motivačních cest zaměstnanci i obchodní partneři s výjezdem podvědomě počítají a aktivně se zapojují do programu.

Incentivní cesty se často plánují dlouhou dobu dopředu. Již nyní můžeme tedy říct, že letos se jedná jednoznačně o "skokana roku". Děkujeme našim klientům, kteří se k nám pravidelně vracejí i těm novým, kteří se na nás s důvěrou obrátili.

PRO DODAVATELE

Máte zájem představit své služby
prostřednictvím naší platformy?

Přejete si získat nové klienty z řad významných českých firem. Kontaktujte nás.
info@hrshop.cz

Kontakty

ASIANA, spol. s r. o.
Velflíkova 8, 160 00, Praha 6, Česká republika
IČO: 49704362